Manja Weijers

Privacy en klachtenregeling

soepele schouders

Privacyreglement fysiotherapie

Als behandelaar houd ik, Manja Weijers, om de behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van je persoonlijk, medische en administratieve gegevens. Deze gegevens via een verwijzing van een arts, van jou zelf tijdens de behandelingen of je hebt je gegevens achter gelaten via het patiëntenportaal van het software programma James. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. KLIK HIER om dit reglement te zien.

Klachtenregeling fysiotherapie

Je mag ervan uitgaan dat ik als zorgverlener mijn vak zo goed mogelijk uitoefent. Heb je toch klachten over de behandeling of de manier waarop ik met je ben omgegaan, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de zorg binnen mijn praktijk. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met mij. Als je je daar zekerder bij voelt, kun je een bekende uit je familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn. Ik streef ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden.

Doelstelling
Mijn doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met jou tot een oplossing te komen. Mogelijk is hiervoor een vervolggesprek noodzakelijk. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen, als wij er samen niet uitkomen.

Als we er samen niet uitkomen

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kun je gebruik maken van de volgende klachtenprocedure.
Er zijn verschillende instanties waar je met je klacht terecht kunt:

• De Klachtencommissie van het KNGF indien het een klacht betreft tav. een fysiotherapeut

• De Commissie van Toezicht van het KNGF indien het een klachten betreft tav. een fysiotherapeut

• Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid bij alle andere klachten tav zorgverleners

Meer informatie

Mocht je meer willen weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heb je vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

• Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel 033 – 467 29 29

• Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP), Amsterdamsestraatweg 16, 3812 RS Amersfoort, tel 033 – 421 61 00

SaveSaveSaveSave

SaveSave